OOSTENDE


Oostende
Stene
Zandvoorde

w w w . l o k a a l . b e

Randgemeenten: | Middelkerke | Gistel | Oudenburg | Bredene |

ZOEKEN Geavanceerd zoeken

Selecteer het zoeksysteem


MENU
- Hoofdpagina
- Nieuws
- Webindex
- Statistiek
- Verkiezingen
- Natuur
- Werkaanbiedingen
- Hulporganisaties
- Colofon
- Stratenplan (beta)

TIP SITES
1 - start.lokaal.be
2 - zoek.nationaal.be
3 - postcode.nationaal.be

MET DANK AAN
- TheSteamFactory
Statistiek Oostende


Geografisch(1)
Oppervlakte: 37.70 km²

Bevolking(2)
Aantal inwoners: 68273
Aantal huishoudens: 33538
Aantal vreemdelingen: 2255
Bevolkingsdichtheid (aantal inwoners per km²): 1810.95
Leefruimte per inwoner (aantal m² per inwoner): 552.19


Werkgelegenheid(2)
Aantal werkzoekenden (juni 2004): 2427
Aantal oudere werklozen (mei 2004): 1123

Financiën(4)
Aanvullende belasting op de personenbelasting (2004): 7 % (Het Vlaams gemiddelde is 7,19 %)
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing (2004): 1750 (Het Vlaams gemiddelde is 1305)

Huisvesting(3)
Gemiddelde prijs bouwgrond per m² (2003): 104,57 euro bij 4,89a

Verkeer en vervoer
Aantal ingeschreven voertuigen (3): 29454
Aantal verkeersongevallen per jaar (gemiddelde '98-'00)(2): 589
Aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop per jaar (gemiddelde '98-'00)(2): 7

Ter info: Door bovenaan deze pagina op de naam van een randgemeente te klikken krijg je de gegevens te zien van die gemeente. Bij het vergelijken van gegevens is echter enige voorzichtigheid geboden, de gemiddeldelde grondprijs bijvoorbeeld geeft de gemiddelde prijs weer van alle verkochte bouwgronden, groot en klein. Aangezien kleine gronden over het algemeen duurder zijn kan het zijn dat gemeenten waar veel kleine gronden verkocht worden een hoge gemiddelde prijs hebben.

Bronnen
De gegevens weergegeven op deze pagina zijn afkomstig van:
(1) NIS - FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
(2) ECODATA, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
(3) Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Planning en Statistiek
(4) Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
De gegevens op deze pagina worden regelmatig aangepast, toch is het mogelijk dat de meest recente cijfers nog niet opgenomen zijn. Gelieve hiervoor de bronnen (onderaan deze pagina) te raadplegen.

Lokaal.be - Officiele websites
1 - Oostende

Nationaal.be - Statistiek
- Ecodata
- Administratie Planning en Statistiek
- Iristat
- Nationaal Instituut voor de Statistiekcontact - lokaal.be - nationaal.be